Porto:
Alle bestillinger pakkes og sendes fortløpende, og normalt i løpet av 1-2 dager etter bekreftet mottak av betaling.

Betaling:
Betaling av ordre kan gjennomføres ved bruk av Visa og Mastercard. All betaling gjennoføres via sikker/kryptert behandling og blir utført via PAYPAL.

Postoppkrav.

Dersom du ønsker din ordre sendt pr. postoppkrav vil 80 kr i oppkravsavgift til posten bli lagt til.

Uavhentede oppkravs sendinger vil bli belastet for faktiske kostnader i forbindelse med dette, det vil si virkelig portokostnad pluss oppkravsgebyret. Faktura vil bli sendt til bestiiler etter at eventuelt uavklart retur har blitt mottatt av oss.

KJØPSBETINGELSER.

Angrerett - angrerettloven av 1.mai 2001
Du har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du har mottatt varen. Hvis du ikke vil beholde varen, må du gi selger beskjed innen fristens utløp. Varsel om at du benytter angreretten kan gis både muntlig og skriftlig, og fristen ansees som overholdt dersom beskjed er gitt innen fristens utløp. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt iht. til angrerettlovens bestemmelser utvides fristen til 3 måneder.
Ved postordrekjøp gjelder følgende: Dersom varen er betalt skal du ha tilbake alle faktiske kostnader i forbindelse med kjøpet. Du må selv dekke utgiftene ved tilbakesending. Dette gjelder ikke dersom selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har sendt feil vare/erstatningsvare fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Reklamasjon - forbrukerkjøpsloven av 21.juni 2002 
§ 27. Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.
Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.
Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Levering skjer etter Postens leveringstider for brev/pakkepost. 

Adresseregister
Vi lagrer ditt navn og adresse i vårt register. Opplysningene bruker vi for kundebehandling og utsendelse av tilbud. E-postadresser brukes kun av oss og utleveres ikke til andre firmaer.


Bestselgere

Kontakt oss

Vår support hotline er tilgjengelig 24/7.

PayPal